Akte van erkenning

Je kan deze akte vanaf nu ook digitaal opvragen, en volledig automatisch laten afleveren, via ons smartloket!

Surf naar https://alken.onlinesmartcities.be/smartloket

Inhoud

Als u niet getrouwd bent, kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder van het kind formeel vaststellen door erkenning.