Gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering

Gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering

Wat is het?

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse samenleving is van ‘onschatbare’ waarde. De erkenning die de samenleving en de overheid kan uitdrukken voor dat vrijwilliger engagement, zit in het creëren van een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen voor een ‘gratis vrijwilligersverzekering’. Samen zorgen we dat de vrijwilligers in Vlaanderen de beste bescherming genieten!

Verzekeringsplicht?

In heel wat gevallen ben je als organisator verplicht om je vrijwilligers te verzekeren tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Maar als je geen verzekeringsplicht hebt, is het verstandig om je vrijwilligers goed te beschermen. Dat kan met deze gratis polis. Je hebt als erkende organisatie recht op 1000 gratis vrijwilligersuren. De verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Lees alles over de verzekeringsplicht en de gratis vrijwilligersverzekering in de brochure van het Vlaamse Steunpunt vrijwilligerswerk.

Voor wie?

Deze verzekering is voor de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties in heel Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is), en vooral voor zij die wettelijk minder goed beschermd zijn:

 • Feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk.
 • Startende vzw’s en vzw’s zonder personeel.
 • Lokale afdeling van een koepel-vzw voor de verzekering van extra activiteiten.

Lees de exacte voorwaarden na in het reglement.

Uitgesloten voor deze verzekering zijn:

 • Mensen die deelnemen aan de activiteiten.
 • Vrijwilligers die vrijwilliger zijn in een organisatie waar ze ook betaald werk doen.
 • Vrijwilligersorganisaties die uitgaan van een openbaar bestuur, politieke partijen en handelsverenigingen.

Activiteiten

De polis dekt alle activiteiten die vrijwilligers onder toepassing van de vrijwilligerswet uitoefenen, dus onbezoldigd, onverplicht en ingericht door een vrijwilligersorganisatie.
Er zijn wel uitsluitingen zoals bijvoorbeeld gevechtssporten, zware verbouwingen, enz, … Deze zijn dus niet gedekt.

Waarborgen

De verzekering biedt waarborgen – zowel tijdens als op de weg naar de activiteit – voor:

 • Burgerrechtelijke, buitencontractuele aansprakelijkheid.
 • Rechtsbijstand.
 • Lichamelijk ongevallen.

De verzekering geldt wereldwijd voor alle organisaties gevestigd in België, behalve voor activiteiten in de Verenigde Staten, Australië en Canada.

De gratis verzekering aanvragen

 1. Vraag je erkenning als vrijwilligersorganisatie aan

  LET OP! Verenigingen die in het verleden een erkenningsnummer hebben aangevraagd dienen OPNIEUW een aanvraag in te dienen. Oude erkenningsnummers gelden niet meer!

  Om van de gratis vrijwilligersverzekering te kunnen genieten, moet je eerst je organisatie laten erkennen als vrijwilligersorganisatie. Dit doe je via het digitaal loket op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

  Aanmelden kan via kaartlezer en je identieteitskaart, Itsme of token.
 2. Geef je activiteiten vooraf door aan de verzekeraar

  Als je erkend wordt, krijg je een erkenningsnummer dat je nodig hebt om je activiteit aan te vragen en eventueel een schade aan te geven. Je vrijwilligers zijn niet verzekerd als je de activiteit niet vooraf doorgeeft. 
  Dit doe je minstens 48 uur op voorhand door in te loggen op www.gratisvrijwilligersverzekering.be .

  Je activiteit is verzekerd als je een bevestigingsmail ontvangt. Op het digitaal loket kan je steeds raadplegen welke activiteiten je verzekerd hebt, maar ook je saldo van vrijwilligersuren.

Wat bij schade?

Heb je onverhoopt een schadegeval, dan moet je zo snel mogelijk deze schade aangeven bij de verzekeraar. Je kan dit gemakkelijk doen via het online formulier. Op de website van de verzekeraar kan je de procedure bij schade in detail nalezen en opvolgen.

Heb je nog vragen of twijfels?

Aarzel niet om contact op te nemen met:

Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw
Amerikalei 164 bus 1
2000 Antwerpen
03 218 59 01
verzekeringen@vsvw.be

www.gratisvrijwilligersverzekering.be

Meer info

carine.luts@alken.be, T 011 59 99 76