Sportverzekering Sport Vlaanderen

Socio-culturele verenigingen en jeugdverenigingen die een sportevenement willen organiseren, kunnen bij Sport Vlaanderen een gratis sportverzekering aanvragen. Ook nieuwe sportclubs komen tijdens de opstartfase (eerste drie maanden) voor die gratis verzekering in aanmerking. Sportclubs die al langer bestaan, komen niet in aanmerking voor de gratis sportverzekering.

Zowel de deelnemers van de sportactiviteiten, als de bezoldigde (bv. lesgevers) en onbezoldigde (bv. vrijwilligers) medewerkers van het verzekerde initiatief, zijn verzekerd.

Hoe vraag je de sportverzekering aan?

De sportverzekering moet ten minste 3 weken voor aanvang van de activiteit worden aangevraagd via de gemeentelijke sportdienst. Bij de medewerkers van de sportdienst kan je een aanvraagformulier opvragen, dat je later ingevuld aan hen terugbezorgt. De gemeentelijke sportdienst bezorgt de aanvraag aan de provinciale promotiedienst van Sport Vlaanderen. Die beslist of de aanvraag wordt goedgekeurd. Wanneer de aanvraag goedgekeurd wordt, verwachten wij dat het logo van Sport Vlaanderen wordt opgenomen in alle promotiemateriaal.

Meer info

Rebecca Coppieters, dienst vrije tijd, T 011 59 99 73