Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen

Inhoud

U kunt zelf bepalen wat er met uw lichaam gebeurt na uw overlijden. Die keuze kunt u laten vastleggen in de laatste wilsbeschikking (wijze van teraardebestelling). Die verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

Op het attest van wijze van ter aardebestelling en/of rituelen (een uittreksel uit het bevolkingsregister) staat vermeld:

  • of u kiest voor een begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente uw laatste rustplaats zal zijn (in België of in het buitenland)
  • en of u een uitvaartcontract hebt.

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren.