Gosc - Gemeentelijk ontwikkelingssamenwerkingscomité

Het Gosc ondersteunt het gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking. Zij heeft twee belangrijke taken.