Publiciteitsborden langs gewest- en gemeentewegen - Aanvraag

Als je een evenement/activiteit organiseert in Alken mag je publiciteitsborden plaatsen naast de Alkense gemeente- en gewestwegen, mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen.

Je dient dus altijd een aanvraag in te dienen bij de dienst vrije tijd!

Gewestweg

  • Enkel voor verenigingen uit Alken.
  • Gewestwegen zijn N-wegen (wegen met witte paaltjes om de 100m). Een plannetje met daarop een plaatsaanduiding van de plaatsen waar borden mogen staan, ligt voor jou klaar bij de dienst vrije tijd.
  • Aanvragen breng je binnen of stuur je naar de dienst vrije tijd.

Gemeenteweg

  • Voor alle verenigingen.
  • Gemeentewegen zijn de wegen zonder witte paaltjes.
  • Aanvragen breng je binnen of stuur je naar de dienst vrije tijd.