Ontlenen materialen dienst vrije tijd - Huursubsidie

Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad kunnen een tussenkomst aanvragen voor het huren van audiovisueel en didactisch materiaal.
Het gaat hier over audiovisueel en didactisch materiaal zoals laptop, geluidsinstallatie, microfoon,... dat gehuurd wordt in de gemeentelijke culturele accommodaties of elders.