Geschiedenis van de parochie Alken-St.-Joris

De parochie St.-Joris is ontstaan als een nieuw centrum, tussen de centra van Alken en Kortenbos.

De Alkense kapelaan E.H. Lammens begon er in september 1938 met onderwijs. De lessen werden gegeven in de oude St.-Joriskapel en in café De Ster. Al in november van dat jaar werden twee klassen en de wijkzaal, ook noodkerk, in gebruik genomen.

In 1944 werd de St.-Joriswijk een parochie en E.H. Lammens werd de eerste pastoor.
Pastoor Lammens was de bouwmeester van de parochie en zijn opvolger E.H. Thoonen die van de kerk. Hun werk werd vanaf 1964 voortgezet door E.H. Jaak Gils, die in 1987 de fakkel doorgaf aan pastoor Piet Coemans. Van 1990  tot 2006 was E.H. Hary Driesen de pastoor van de parochie. Daarna nam pastoor Eric Reynders de taak over.