Geschiedenis van de parochie Alken-Terkoest

Terkoest werd de parochie Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen op 19 juni 1951.
Daarvoor behoorde het gehucht bij de parochie Alken.

Publieke erediensten werden sinds 1927 gehouden in de kasteelkapel van de familie Claes-d'Erckenteel.
Vanaf 1948 werd E.H. Philtjens kapelaan. Hij was samen met de andere Alkense priesters de grondlegger van de parochie.
Op 6 januari 1952 werd E.H. Claes benoemd tot eerste pastoor van de parochie.
In 1962 werd hij opgevolgd door E.H. Jan Verschelde. Sinds 1987 was  E.H. Marcel Vanheusden de parochieherder en tot 1 juli 2009 was deze taak toebedeeld aan pastoor Truyers.
Daarna was het de beurt aan pastoor Eric Reynders. Sinds 2016 neemt pastoor Sandro Moretti deze taak op zich.

Op 15 maart 1955 werd de vzw Vestiging Terkoest opgericht met als hoofddoel de bouw van een parochiezaal-noodkerk.