Dagelijks bestuur cultuurraad

Uit de algemene vergadering van de cultuurraad Alken worden 15 leden verkozen die het dagelijks bestuur van de cultuurraad vormen. 

Van deze 15 personen wordt de voorzitter, de ondervoorzitter en de secretaris verkozen. Naast deze verkozen leden maakt ook een ambtenaar en de schepen van cultuur deel uit van deze vergadering. Het dagelijks bestuur komt regelmatig samen.

De voornaamste taken

  • Voorbereiden van de algemene vergaderingen.
  • Bespreken van aanvragen van projecttoelagen.
  • Behandelen van aanvragen tot lidmaatschap bij de cultuurraad.
  • Bespreken van de subsidiedossiers. 

De werking van het dagelijks bestuur van de cultuurraad Alken wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Meer info

Voorzitter

Bert Beelen

Ondervoorzitter

Paul Sohl