Sportraad - Huishoudelijk reglement

De sportraad heeft tot doel sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen. Dit in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

Doelstellingen en taken

  • Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur.
  • Het coördineren van de sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere actoren op het gebied van competitie en recreatiesport.
  • Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
  • Onderzoek, documentatie en informatieverstrekking.
  • Het nemen van, op behoeften afgestemde, initiatieven, animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding.
  • Deelname aan de overkoepelende gemeentelijke cultuurraad.