Attest van gezinssamenstelling

Je kan dit attest vanaf nu ook digitaal opvragen, en volledig automatisch laten afleveren, via ons smartloket!

Surf naar https://alken.onlinesmartcities.be/smartloket/attest-van-gezinssamenstelling

Inhoud

Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.