Onderwijsraad

Het decreet van 11 december 2007 over het flankerend onderwijsbeleid bepaalt dat een lokale overheid een eigen onderwijsbeleid kan ontwikkelen en dit in samenwerking met de lokale scholen. Hierbij vertrekt de lokale overheid vanuit de lokale situatie en vult aan met het Vlaamse onderwijsbeleid.

De oprichting van een eigen onderwijsraad is een eerste stap om in overleg met de lokale actoren en scholen een gedragen onderwijsbeleid uit te tekenen.
Op 26 juni 2008 heeft de gemeenteraad de Alkense onderwijsraad officieel opgericht.