Huishoudelijk reglement onderwijsraad

De onderwijsraad heeft tot doel de schoolorganisaties te bevorderen. Dit in het belang van een algemene opvoeding en voor alle kinderen van de gemeente. Het is een netoverschrijdend overlegplatform.

Concrete doelstellingen en taken

  • Het verzamelen van informatie en documentatie over het onderwijsgebeuren in het algemeen en voor de Alkense onderwijsorganisaties in het bijzonder.
  • Het bevorderen en het organiseren van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de betrokken schoolorganisaties, met name de inrichtende machten, de schooldirecties, de oudercomités, OXO (ondersteunende vorming voor ouders).
  • Het stimuleren van de inspraak van en communicatie naar de brede bevolking bij de op- en uitbouw van het gemeentelijk onderwijsbeleid.
  • Het stimuleren, coördineren en uitwerken van initiatieven op diverse beleidsdomeinen waarmee de schoolomgeving in contact komt zoals cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, verkeer, …