Koepeloverleg cultuurraad

Het gemeentebestuur richt telkens voor de beleidsperiode van 6 jaar, 3 culturele adviesraden op.

  • De jeugdraad.
  • De sportraad.
  • De cultuurraad.

De Alkense cultuurraad is een adviesorgaan, dat het gemeentebestuur inzake de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid, adviseert.

Het gemeentebestuur vraagt de cultuurraad om advies over alle culturele aangelegenheden met uitzondering van de materies jeugdbeleid, lichamelijke opvoeding, sport en openluchtleven.