Nieuwbouw en onderhoud sportaccommodaties - Subsidie

De Alkense sportverenigingen beheren hun eigen accommodatie. Het gemeentebestuur steunt de verenigingen hierbij.

Hiervoor werd een ondersteuningsreglement uitgewerkt voor de oprichting of de renovatie van de sportaccommodatie en voor de kleine onderhoudswerken.