Maaicheques voor sportvelden

De Alkense sportverenigingen beheren tal van sportvelden.

De grasvelden/voetbalterreinen werden in het verleden gemaaid door de technische dienst van het gemeentebestuur.

Subsidie

Om vlot te kunnen inspelen op het moment dat er gemaaid moet worden, besliste het gemeentebestuur, na advies van de sportraad, om de verenigingen die een gemeentelijk voetbalveld met natuurgras beheren, jaarlijks te subsidiëren voor € 990 per terrein. Deze verenigingen dienen dan zelf het maaien van het terrein te organiseren en afspraken te maken.