Sportraad

Het gemeentebestuur richt voor een beleidsperiode van 6 jaar, 3 culturele adviesraden op.

  • De jeugdraad.
  • De sportraad.
  • De cultuurraad.

Het decreet over het voeren van een gemeentelijk sportbeleid bepaalt dat een lokale overheid een geheel van acties kan ontwikkelen, zoals een eigen sportbeleid, vertrekkende vanuit de lokale situatie en aanvullend aan het Vlaamse sportbeleid en in samenwerking met de lokale actoren/verenigingen.

De oprichting van een eigen sportraad is een eerste stap om in overleg met de lokale verenigingen een gedragen sportbeleid uit te tekenen.

Doelstellingen en taken

De sportraad heeft tot doel sport, lichamelijke opvoeding en het openluchtleven te bevorderen. Dit in het belang van het algemeen welzijn en van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.

  • Het deelnemen aan het beheer van de gemeentelijke sport- en recreatie-infrastructuur.
  • Het co√∂rdineren van de sport- en recreatie-activiteiten door het tot stand brengen van overleg en samenwerking tussen de verenigingen, diensten, instellingen en andere actoren op het gebied van competitie en recreatiesport.
  • Het geven van advies, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek, aan de gemeentelijke overheid en aan particuliere instanties inzake sport- en recreatieaangelegenheden en inzake planning en uitbouw van de desbetreffende infrastructuur.
  • Onderzoek, documentatie en informatieverstrekking.
  • Het nemen van, op behoeften afgestemde, initiatieven, animatie van de bevolking, bevordering van de sportbeoefening en de kaderopleiding.
  • Deelname aan de overkoepelende gemeentelijke cultuurraad.

Meer info

Voorzitter

Bieke Dewit

Secretaris

Rebecca Coppieters, sportfunctionaris, T 011 59 99 73