Raad van bestuur gemeenschapscentra

De raad van bestuur heeft als opdracht de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de gemeenschapscentra van Alken.

De gemeenschapscentra

 • Gc St.-Jorisheem, Hendriksveldstraat z/n in Alken-St.-Joris.
 • Gc Taeymans, Laagdorp 29 in Alken-Centrum.
 • Gc d’Erckenteel, Parkstraat z/n in Alken-Terkoest.
 • Kunstgalerij Alkarte, Hoogdorpsstraat 5 in Alken-Centrum.
 • Het Talentenhuis, Grotstraat 5 in Alken-St.-Joris.

Doelstellingen

 • Het ter beschikking stellen van culturele infrastructuur met het oog op cultuurparticipatie.
 • Het verzorgen van gemeenschapsvorming, cultuurspreiding ten behoeve van de lokale bevolking en bijzondere aandacht voor de culturele diversiteit.

Samenstelling

Stemgerechtigde leden

 • Afvaardiging van de cultuurraad Alken.
 • Afvaardiging van de jeugdraad Alken.
 • Afvaardiging van de sportraad Alken.
 • 1 afgevaardigde per politieke partij die zetelt in de gemeenteraad.

Waarnemers

 • De schepen van cultuur.
 • De cultuurbeleidscoördinator (gemeentelijke ambtenaar).
 • De toezichters van de gemeenschapscentra.
 • De technicus van de gemeenschapscentra.

De voorzitter

Johan Vanhunsel

De voorzitter wordt verkozen uit de stemgerechtigde leden.

De secretaris

Linda Vandromme, cultuurbeleidscoördinator en ambtenaar dienst vrije tijd, Hoogdorpsstraat 5, T 011 59 99 74.

Organiek reglement

Het organiek reglement bepaalt de werking van de raad van bestuur.