Sportacademie

De dienst vrije tijd biedt naschoolse sportactiviteiten aan voor kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar.

Door veel te bewegen, bevorderen de kinderen hun oog-handcoördinatie, hun ruimte-tijdgevoel, hun uithouding, hun kracht en hun lenigheid. 

Wij beoefenen volgende sporten: atletiek, basketbal, badminton, volleybal, tennis, handbal en voetbal.
Om de 4 weken wisselen we van sportdiscipline.

Opgelet!

Voor alle cursussen of lessenreeksen dient u op voorhand in te schrijven bij de dienst vrije tijd.
Het aantal inschrijvingen is beperkt.

 Wanneer Wie Plaats Prijs

Dinsdag  

16.15u. - 17.30u.

Lager onderwijs

Sporthallen De Alk

€ 35/reeks (sept.-dec.)

€ 45/reeks (dec.-jun.)

Extra

De mutualiteit betaalt een deel van uw inschrijvingsgeld terug. De nodige informatie en formulieren kunt u verkrijgen bij uw mutualiteit. U heeft wel maar recht op één terugbetaling per jaar.