Subsidiereglement voor kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding

Iedere erkende sportvereniging van Alken die zich situeert op niveau 2 volgens het erkenningsreglement kan jaarlijks een aanvraag doen voor werkingssubsidie van hun sportclub.

Met dit reglement wil het gemeentebestuur de kwaliteit van de jeugdsportbegeleiding in Alken bevorderen door het toekennen van subsidies.

Laatst aangepast op: 03-08-2023 om 15.43 u.