Initiatieven Noord-Zuidwerking

De beleidsnota van ontwikkelingssamenwerking bevat een inventaris van projecten en initiatieven die actief zijn in Alken of waarbij Alkenaren betrokken zijn. Het gemeentelijk comité voor ontwikkelingssamenwerking, GOSC, wil deze inventaris graag aanvullen en de ongekende projecten opnemen.

Ken je projecten of personen in Alken die betrokken zijn met Noord-Zuidwerking?
Informeer dan de dienst vrije tijd.