Cultuurraad - Subsidiedossier

De cultuurverenigingen, aangesloten bij de adviesraden, moeten jaarlijks onderstaand subsidiedossier indienen vóór 15 september.

Het subsidiereglement en invuldocument voor het subsidiedossier vind je bij de downloads. Dit reglement en invuldocument werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 augustus 2023.