Jeugdraad

Het gemeentebestuur richt voor een beleidsperiode van 6 jaar, 3 culturele adviesraden op.

  • De jeugdraad.
  • De sportraad.
  • De cultuurraad.

De gemeentelijke jeugdraad geeft advies over het gemeentelijk jeugdbeleid aan het gemeentebestuur.
Ook kan de gemeentelijke jeugdraad, op eigen initiatief, advies uitbrengen over alle beleidsdossiers waarin eventueel jeugdbelangen aan bod komen.