Jeugdinfrastructuur - Subsidie

Jeugdverenigingen kunnen voor de bouw van een jeugdlokaal een subsidieaanvraag indienen bij het gemeentebestuur.

Hiervoor wordt volgens de noodzaak een bedrag ingeschreven in het gemeentebudget.