Organisatie evenementen

Wil je een fuif of festival organiseren?  Of organiseer je eerder een openbare manifestatie zoals een wandeltocht, rommelmarkt, wielerwedstrijd, … ?

Bij de organisatie van een muzikaal evenement of een openbare manifestatie dien je volgend stappenplan te volgen:

Stap 1

Download de 'Checklist – aanvraagformulier organisatie muzikale evenementen – openbare manifestaties' of kom ze halen op de dienst vrije tijd. 

Stap 2

Vul de checklist in en kom ze persoonlijk afgeven op de dienst vrije tijd of stuur ze per e-mail naar Julie Bijnens.

Stap 3

De checklist wordt door de dienst vrije tijd ter advies voorgelegd aan de politie.

Stap 4

Na advies van de politie wordt je aanvraag besproken op het college van burgemeester en schepenen.

Stap 5

De dienst vrije tijd brengt je op de hoogte van de genomen beslissing.

Meer info

Julie Bijnens, T 011 59 99 78