Retributie aanrekening kosten voor betalingsherinneringen en verwijlintresten

De gemeenteraad besliste om vanaf 1 april 2013 de kosten voor het verzenden van betalingsherinneringen en aangetekende zendingen te verhalen op diegenen, die laattijdig hun verschuldigde retributies betalen. 

De wettelijke nalatigheidsintresten worden aangerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de retributie is verschuldigd.

De kosten worden als volgt vastgesteld
(uitgezonderd parkeerretributies en boetes bibliotheek)

  • De eerste herinnering: gratis.
  • De tweede herinnering: € 5.
  • Een aangetekende zending: € 10.

 Kosten parkeerretributies
(gemeenteraadsbesluit van 18 mei 2006)

  • Een eerste herinnering: € 5.
  • Een aangetekende zending: € 10.

Kosten boetes Openbare Bibliotheek
(besluit college van 29 september 2010 en conform reglement PBS)

  • Een aangetekende zending: € 10.

Kosten belastingen

  • Een eerste herinnering: gratis.
  • Een aangetekende zending: prijs van een aangetekende zending.