Vaste bibliotheekbezoeken

De samenwerking tussen scholen en de Openbare Bibliotheek Alken is uitgegroeid tot een intensief gebruik van de mogelijkheden die de bibliotheek biedt, van inspiratie tot leesplezier.

Ieder schooljaar wordt deze samenwerking vervat in een jaarplanning.

Voor wie en wanneer?

Iedere leerling van het eerste tot het zesde leerjaar van de 6 basisscholen in Alken komt om de drie weken op bezoek in de bibliotheek.
Voor de scholen van Alken-St.-Joris en Alken-Terkoest worden bussen ingezet.
De kinderen mogen tot 3 stuks meenemen. De leerkracht beschikt over een klaskaart voor didactische materialen en mag tot 50 stuks meenemen. Van een aantal scholen die dat wensen komen ook de oudste kleuters mee.
De dinsdagnamiddagen, woensdagvoormiddagen en donderdagvoormiddagen zijn voor deze driewekelijkse klasbezoeken voorbehouden.

De kalenders van deze klasbezoeken zijn hier terug te vinden via de webetalage van de bibliotheek.