Tussenkomst in huurwaarborg of huursubsidie

Ik heb een nieuwe woonst gevonden maar heb geen geld voor de borg.

In bepaalde gevallen kan het OCMW u helpen om uw borg te betalen. Het OCMW schiet u de waarborg voor. De waarborg wordt steeds op een geblokkeerde rekening geplaatst bij onze bankinstelling. Wij verwachten dat u ons vanaf de eerstvolgende maand begint terug te betalen. Als u opnieuw verhuist en u heeft uw lening bij het OCMW afgelost, is dat geld uiteraard voor u.

Als u hulp nodig heeft om uw borg te betalen, is het belangrijk dat u bij ons komt zodra u denkt een geschikte woning gevonden te hebben. U komt dus best langs voor u het contract ondertekent.

Ik heb een laag inkomen en kan mijn huur niet (meer) betalen.

Als u over een laag inkomen beschikt en uw huur niet kunt betalen, kan het OCMW een huursubsidie toekennen. De toekenning gebeurt op basis van vooraf vastgelegde criteria maar het OCMW tracht steeds rekening te houden met uw huidige situatie. Als u denkt recht te hebben op deze financiële hulp raden wij u aan even langs te komen.