Tussenkomst van het fonds voor kinderarmoede

Het OCMW ontvangt subsidies voor specifieke maatregelen ter bestrijding van armoede bij kinderen van gebruikers van het OCMW.

Gebruikers zijn kinderen van

 • Leefloongerechtigden.
 • Gerechtigden op een financiële steun.
 • Cliënten in budgetbeheer/begeleiding.
 • Personen die aan het lokaal opvanginitiatief toegewezen zijn. 
 • Niet begeleide minderjarige asielzoekers.

De subsidie kan aangewend worden voor

 • Maatschappelijke  dienstverlening in het kader van de deelname aan sociale programma's.
 • Opleidingen voor de ouders die verband houden met de ontwikkeling van het kind.
 • Participatie aan initiatieven waar luisteren en dialoog met betrekking tot de ontwikkeling van het kind centraal staan.
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van onderwijsondersteuning.
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van psychologische ondersteuning voor het kind of voor de ouders in het kader van de raadpleging van een specialist.
 • Maatschappelijke dienstverlening in het kader van paramedische ondersteuning.
 • Steun bij de aankoop van pedagogisch materiaal en spellen.