Tussenkomst in socio-culturele participatie

Het OCMW ontvangt  subsidies van de Federale Overheid om de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van OCMW dienstverlening te bevorderen.

Gebruikers

  • Leefloongerechtigden.
  • Gerechtigden op een financiële steun.
  • Personen in budgetbeheer.
  • Personen die aan het lokaal opvanginitatief Alken toegewezen zijn. 
  • Niet-begeleide minderjarige asielzoekers.

De subsidie wordt aangewend voor

  • Financiëring van deelname aan sociale, culturele of sportieve manifestaties.
  • Financiëring van lidmaatschap en deelname aan activiteiten van sociale, culturele of sportieve verenigingen. 
  • Ondersteuning en financiëring van initiatieven van of voor de doelgroep op sociaal, cultureel of sportief vlak.
  • Financiëring van initiatieven die de doelgroep een betere toegang geeft tot nieuwe informatie en communicatietechnologieën.