De Speelvogel - Algemene info

Opgelet: De Speelvogel heeft in 2024 geen beschikbare plaatsen. 

Doelgroep

Kindjes van 0 tot 3 jaar kunnen het hele jaar terecht in het kinderdagverblijf van het OCMW, De Speelvogel, Koutermanstraat 2A, 3570 Alken.

Capaciteit

Het kinderdagverblijf biedt opvang aan 18 kindjes. Ouders dienen zich online te registreren via de website van het lokaal Loket Kinderopvang (www.kinder-opvang.be/alken) om een aanvraag voor kinderopvang in te dienen. Ouders die geen computer hebben, kunnen hun aanvraag rechtstreeks bij het kinderdagverblijf indienen. Voor meer informatie kan je terecht bij coördinator Kristine Reenaers (M 0498 82 19 13).

Opnamebeleid

Als de inschrijvingen de opvangcapaciteit overschrijden, wordt de voorrangsregeling toegepast volgens het huishoudelijk reglement.