Vogels in jouw schoorsteen

Heel wat vogelsoorten in onze streken zijn holenbroeders, denk maar aan de meesjes waarvoor u nestkasten ophangt. Maar er zijn ook grotere vogels zoals duiven, kauwen en uilen die holenbroeders zijn en die gaan uiteraard op zoek naar grotere holtes. Normaal zoeken deze soorten hun toevlucht tot oude, holle bomen maar ook schoorstenen lijken een beetje op een holle boom.

Voorkomen is beter dan genezen

Om te voorkomen dat vogels een nest maken in jouw schoorsteen of erin tuimelen op zoek naar een broedplek is het erg belangrijk om jouw schoorsteen af te dekken. Dit kan heel eenvoudig door een rooster op jouw schouw te leggen.

Deze preventieve maatregel is trouwens ook erg nuttig om schouwbranden of CO- vergiftiging te voorkomen. Een vogelnest kan jouw schoorsteen immers helemaal verstoppen. Stel het dus niet uit maar doe het zo snel mogelijk! Uilen starten bijvoorbeeld al vroeg in het jaar met het zoeken naar een geschikte nestplaats.

Wanneer hulp inroepen?

Soms tuimelen vogels in jouw schouw waardoor ze vast komen te zitten. In het beste geval valt de vogel helemaal tot beneden en kan die bevrijd worden via de kachel of de open haard.

Blijft de vogel halverwege zitten, is het nodig dat je het Natuurhulpcentrum verwittigt. Zij proberen in de mate van het mogelijke langs te komen om de vogel uit jouw schouw te halen. Zij zijn echter geen schoorsteenvegers en komen ook niet bij je langs om een nest te verwijderen maar enkel wanneer vogels daadwerkelijk vast zitten en in gevaar zijn.