Huisnummer

Je bouwt of verbouwt? Dan heb je een huisnummer nodig.

Aanvragen

Na ontvangst van je stedenbouwkundige vergunning voor het (ver)bouwen van een (nieuwe) woning of een meergezinswoning, kent de dienst ruimtelijke ordening je een huisnummer toe.
Je moet de huisnummering dus steeds aanvragen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Afhalen

Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of uitgang naar de openbare weg toe. Ook bij ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is.

Het aanbrengen van een huisnummer is erg belangrijk: zo kunnen de 100-diensten, de brandweer, de politie, de huisdokter en thuisverpleging de nodige hulp verlenen. Het is ook noodzakelijk om een goede dienstverlening te kunnen garanderen door de postbodes van Bpost.

Gebouwen bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten ook voorzien zijn van een huisnummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.

De nummering van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid en kan niet eigenmachtig door de eigenaar of bewoner toegekend of gewijzigd worden.

De huisnummers kan je gratis afhalen bij de dienst burgerzaken.