Gratis afvalzakken voor burgers met incontinentieproblemen

Burgers met incontinentieproblemen krijgen jaarlijks een aantal gratis rollen afvalzakken van de gemeente.

Bij de afhaling heeft men de keuze uit:

  • 6 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22 liter).
  • 1 rol van 10 stuks grote afvalzakken (44 liter) en 4 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22 liter).
  • 2 rollen van 10 stuks grote afvalzakken (44 liter) en 2 rollen van 10 stuks kleine afvalzakken (22 liter).

Haal de gratis rollen afvalzakken af aan de onthaalbalie van het OCMW Alken, Papenakkerstraat 5, mits voorlegging van een medisch attest en een klevertje van het ziekenfonds.

De keuze tussen de opties geldt enkel bij de afhaling van de afvalzakken. Achteraf kan je niet meer ruilen!

De volle zakken worden opgehaald tijdens de tweewekelijkse ophaling van de grijze huisvuilzakken.

Zie voor meer informatie Artikel 24 van het belastingreglement voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen.