Omgevingsvergunning

Inhoud

Als u in Vlaanderen werken uitvoert aan en rond gebouwen of een onderneming wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt. In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht.

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen:

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd.