De Speelvogel - Tarieven

Het OCMW hanteert het volgende bijdragesysteem

Sinds 1 april 2014 is kinderdagverblijf 'De Speelvogel' ingestapt in het IKG systeem.

Dit betekent dat de prijs van de opvang vastgesteld wordt op basis van het inkomen van het gezin. Wanneer je gehuwd of samenwonend bent, wordt het inkomen van beide partners als basis genomen voor de berekening van de bijdrage.

Je dient een kindcode en attest inkomenstarief aan te vragen via de site van Kind en Gezin / kinderopvang / attest inkomenstarief.
Je hebt hiervoor een kaartlezer of een federaal token nodig.
Er wordt dan naar het opgegeven emailadres een mail verstuurd met de te betalen bijdrage en de kindcode.

De opvangprijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang

VerblijfsduurVerhouding tot tarief
Van 5 uur tot 12 uur100 %
Van 0 uur tot 5 uur60 %