Gecoro - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

De Gecoro of Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening geeft advies aan de gemeenteraad bij de opmaak van een ruimtelijk structuurplan of ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Ook geeft de Gecoro advies over bepaalde stedenbouwkundige dossiers, verordeningen en bezwaarschriften. Dit gebeurt zowel op vraag van de gemeente als op eigen initiatief.

Leden

Een mandaat duurt zes jaar en loopt gelijk met een legislatuur van de gemeenteraad. Elk lid (behalve de voorzitter) heeft een plaatsvervangend lid.

De Gecoro van Alken telt 13 leden en hun plaatsvervangers waaronder

 • 5 deskundigen: inwoners van Alken die omwille van hun opleiding en ervaringen of op basis van hun interesse, bepaalde kennis hebben opgebouwd over ruimtelijke ordening. Eén van de deskundigen wordt als voorzitter van de Gecoro benoemd.
 • 8 vertegenwoordigers van de volgende maatschappelijke geledingen die representatief zijn voor de Alkense bevolking.
  • Natuur & milieu.
  • Landbouw.
  • De werkgevers.
  • De werknemers.
  • De handelaars.
  • Cultuur en sport.
  • De senioren.
  • De jongeren.

Meer info

Voorzitter

Johan van Heesch, Stationsstraat 50, 3570 Alken, T 0499 15 68 48

Secretaris

omgeving@alken.be
T 011 59 99 40

Live

Volg de Gemeentelijke adviesraad Ruimtelijke Ordening via www.alken.be/gecorolive