Labora - Gemeentelijke landbouwraad

Alken heeft een gemeentelijke landbouwraad, Labora.

Samenstelling

De Labora bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw.

  • Landbouwers.
  • Veetelers.
  • Fruittelers en tuinbouwers.

en uit

  • De ambtenaar bevoegd voor landbouw.
  • De schepen van landbouw.