Boeken inleveren buiten de openingsuren

Buiten de openingsuren kan je boeken deponeren in de boekenbus. Deze bevindt zich in de muur van de bibliotheek, aan de ingang via het Kapittel. Enkel speelmaterialen kunnen niet ingeleverd worden via de boekenbus. 

Indien je het materiaal te laat inlevert, moet je de overeenkomstige boete betalen tijdens de openingstijden van de Openbare Bibliotheek.