Uitleentermijn

Uiterste inleverdatum

Je kan de objecten 4 weken (28 dagen) houden. De uiterste inleverdatum en de uitgeleende titels staan vermeld op het bonnetje dat je bij de uitlening ontvangt. 

Verlengen

Elk object is maximaal 1 x verlengbaar met een verlengtermijn van 4 weken. Indien het materiaal gereserveerd is, kan je het niet meer verlengen.

Verlengen kan telefonisch of in de bibliotheek (alleen tijdens de openingsuren) of via internet.

Met vakantie?

Vraag een aangepaste uitleentermijn indien je op vakantie gaat of indien je de materialen niet tijdig kan terugbrengen.

Te laat?

Voor te laat ingeleverde objecten wordt per materiaal (boek, tijdschrift, cd ...) per openingsdag € 0,10 vergoeding aangerekend. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend.

Eén week na de inlevertermijn start de aanmaningsprocedure met een eerste herinneringsbericht.
Twee weken later (3 weken na de inlevertermijn) volgt een tweede herinneringsbericht.

Indien een lener geen gevolg geeft aan deze oproepen, worden de kostprijs van de uitgeleende materialen en een administratieve kost volledig in rekening gebracht. De lener ontvangt hiervoor eerst een materiaalvergoedingsnota met daarin het bedrag dat in rekening gebracht kan worden (dit bedrag bestaat uit een vervangingskost voor elk uitgeleend materiaal, aangevuld met een administratieve kost per materiaal).
Deze materiaalvergoedingsnota wordt 5 weken na de inlevertermijn verzonden. Indien de lener de materialen binnen 2 weken na verzending van de materiaalvergoedingsnota (binnen 7 weken na de inlevertermijn) inlevert, vervallen de vervangingskosten en de administratieve kosten en wordt enkel het retributiegeld aangerekend.

Indien de materialen niet ingeleverd worden, binnen 7 weken na de inlevertermijn worden de kostprijs van de uitgeleende materialen, de administratieve kosten en retributiegelden definitief in rekening gebracht. Deze procedure verloopt via de gemeente Alken. De lener ontvangt een factuur van de gemeente en blijft geblokkeerd totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald.

Uitleenmateriaal

In de Openbare Bibliotheek Alken kan je gratis 20 stuks per keer uitlenen waarvan maximum

    • 20 gedrukte materialen, zoals boeken, tijdschriften of strips.
    • 10 cd's. (Opgelet, het aantal cd's wordt nog steeds geteld per schijfje en niet per box/doosje. Een box met 5 cd's telt dus als 5 uitleningen.)
    • 10 dvd's.

Object beschadigd of verloren?

Voor beschadiging, verlies of diefstal van documenten moet je een vergoeding betalen. Indien een werk meerdere elementen omvat (cd's, dvd's of andere) en één of meerdere elementen beschadigd of verloren zijn, wordt steeds het gehele werk aangerekend.