Begeleiding vreemdelingen

De begeleiding die aan de vreemdelingen wordt gegeven, bestaat uit verschillende deelaspecten:

  • Administratieve begeleiding, zoals wegwijs in de asielprocedure en sociale zekerheid.
  • Budgetbegeleiding en budgetbeheer bij financiële steunverlening.
  • Psychosociale begeleiding.
  • Integratiegerichte activiteiten en kennismaking met de Belgische samenleving door middel van vorming, taallessen en ontspanningsmogelijkheden.