Bemalingen, wat met het water?

Op sommige bouwwerven blijkt een tijdelijke bemaling noodzakelijk. Door het grondwaterpeil kunstmatig te verlagen of het overtollig water over te pompen, is het mogelijk de bouwwerken in droge omstandigheden uit te voeren. Maar waar blijf je met het opgepompte water?
Veel te vlug wordt ervoor gekozen om de drainage naar de riolering af te leiden. Dit heeft niet alleen een negatieve invloed op de plaatselijke waterhuishouding, maar kan de stabiliteit van de woning in het gedrang brengen. Bovendien is het in veel gevallen zelfs illegaal.

Waar naartoe met het bemalingswater?