Meldpunt vossenschade

Over heel Vlaanderen gaan stemmen op over een stijgende problematiek rond de vos. Steeds meer klachten komen binnen over schade aan pluimvee. Misschien sloop de vos bij jou ook al eens het kippenhok binnen?

Opvolging vossenproblematiek

Om de schade in de gemeente Alken op te volgen en om ook op Vlaams niveau bij te dragen tot betere inzichten in de vossenproblematiek richt de gemeente Alken in samenwerking met de Hubertus Vereniging Vlaanderen een meldpunt voor vossenschade op. Hier kan je elk schadegeval melden. Door dit meldpunt aan te vullen, draag je als burger bij tot een beter inzicht in de aard en de omvang van de vossenproblematiek. Informatie die een eerste stap naar een oplossing kan betekenen.