Wonen doe je niet op goed geluk

Menswaardig wonen

De wet zegt dat iedereen recht heeft op menswaardig wonen. Een gezonde woning met een minimum aan comfort is immers een belangrijke voorwaarde voor een goede levenskwaliteit. Elke woning in Vlaanderen moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Die woningkwaliteitsnormen liggen vast in de Vlaamse Wooncode.

Kwaliteitseisen

Ontdek aan welke kwaliteitseisen een veilige en gezonde woning moet voldoen.