Herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal - subsidie

Het Alkens gemeentebestuur verleent een premie voor de aankoop van herbruikbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal.

Subsidiebedrag

De premie bedraagt de helft van de kostprijs met een maximum van € 75.

Hoe verkrijg je deze subsidie?

Je kan bij de gemeentelijke milieudienst terecht voor de voorwaarden en aanvraagformulieren of je kan ze hieronder downloaden.