Optimo

De Raad van Bestuur van Limburg.net heeft de invoering van Optimo goedgekeurd. Dit is een grote stap in de richting van een klimaatneutralere afvalophaling en verwerking. De start van het nieuwe systeem is voorzien begin 2022.

Wat is Optimo? 

Optimo is het innovatief afvalinzamelingssysteem waarbij verschillende afvalfracties in verschillende afvalzakken met elk een eigen kleurtje gesorteerd worden en vervolgens op dezelfde dag aan de afvalophaler worden aangeboden. Zo kan 1 afvalwagen tot 6 verschillende soorten afval op één dag ophalen. Zowel uit studiewerk als uit de praktijk, opgedaan in het Optimo proefgebied Lommel, blijkt dat ophaalwagens dankzij Optimo tot een kwart minder kilometers rijden. De uitstoot van fijn stof en CO2 daalt hierdoor met maar liefst 40%. Optimo zorgt daarnaast voor gebruiksgemak. Gezinnen kunnen meer afvalsoorten gewoon aan de voordeur aanbieden. En door meer te sorteren, kan er beter gerecycleerd worden.

Vanaf begin 2022 zullen in Alken 3 afvalsoorten gelijktijdig worden opgehaald. Voorlopig behouden we ook onze gft-bak. Het systeem wordt in 2025 geëvalueerd waarna volledig kan worden overgeschakeld naar Optimo en op dat moment wordt ook beslist over het verder gebruik van de gft-container.

Meer info

Limburg.nethttps://limburg.net/optimo of T 0800/90720