Publicatie statuten en oprichtingsakte Limburg.net

Publicatie statuten en oprichtingsakte Limburg.net

Om te voldoen aan de bepalingen in het decreet van het lokaal bestuur moeten de besturen vanaf 1 januari 2019 de oprichtingsakten en statuten publiceren op de gemeentelijke website.

Publicatie oprichtingsakte

De oprichtingsakte van IVWL (na de fusie van Regionale Milieuzorg, IVVVA en Intercompost het ondernemingsnummer van Regionale Milieuzorg) vindt je terug als bijlage (onderhandse akte van 10 juni 1974, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 24 juli 1974 onder nr.  3121-10).

De fusieakte van Afvalmaatschappij Limburg. Deze akte vindt je ook terug als bijlage (akte van 31 december 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2006 onder nr. 20060131-024234).

Publicatie statuten

Als bijlage de  recente gecoördineerde statuten van Limburg.net d.d.  28 november 2018 (onder voorbehoud van goedkeuring van Binnenlands Bestuur).

Meer info

Via de website van Limburg.net