De klimaatbende in Alken

Lagere scholen van één gemeente, die twee jaar samenwerken rond klimaat: dat is de klimaatbende. Het is een bende van directies, leerkrachten, MOS-begeleiders, medewerkers van de gemeente en, natuurlijk, de leerlingen zelf. Ze gaan aan de slag in hun eigen school, dagen andere scholen uit, krijgen extra informatie en leren zo hoe ze kunnen bijdragen aan het verminderen van de klimaatverandering.

De scholen van Alken wilden de eersten zijn in Limburg. Daarom ondertekenden de zes directies, de vertegenwoordigers van de gemeente, MOS en het provinciebestuur op 7 juni 2017 het klimaatcharter.

Op 27 september 2018 was de startdag van de Klimaatbende. De leerlingen kregen ludieke opdrachten, workshops, een zoektocht, … .

Vervolgens kregen de eerste klimaatbendes vorm:

  • The Green Lightning (Wonderwijs klas L5)
  • De Wonderbende (Wonderwijs klas L4)
  • De Klimaatjes (Basisschool Sint-Joris klas 5A)
  • Het Klimaatzorg-groepje (De B@S!S klas 4)
  • Ook bendes van ’t Schommelbootje (derde graad), De Kleine Reus (klas 5), ’t Laantje (klas 5A) en Basisschool Sint-Joris (klas 5B).

Op 23 oktober 2018 vond de Ice Cube Challenge plaats. De leerlingen moesten een blok ijs zo goed als mogelijk isoleren om te voorkomen dat deze smolt. Op deze manier leerden de bendeleden bij over het belang van isolatie.

In de loop van januari en februari 2019 krijgen de bendes een MOS-energiekoffer. Met deze koffer kunnen de bendes op pad om een energie-audit uit te voeren en aanbevelingen doen naar hun directie. De bedoeling is dat er 5% CO2 zal worden bespaard per school door de aanbevelingen van de klimaatbendes.

Benieuwd of zij de strijd tegen klimaatverandering waardig zijn? Wij houden jullie op de hoogte!