Politiereglement inzake dieren - roofvogels en uilen

Het opvoeren van roofvogels en uilen gebeurt steeds meer.  Ook de groei van het verhandelen van roofvogels neemt alsmaar toe.  Daarom werd tijdens de gemeenteraadszitting van 28 juni een politiereglement over dieren, roofvogels en uilen opgesteld.
Het volledige reglement vind je in bijlage.